Enrique Gómez- cabrero Fernandez

BAROKOWE SKRZYPCE

KONDUKTOR

Enrique urodził się w Hiszpanii. Po studiach na skrzypcach w Francisco Comesaña Madrid w 2005, jego zainteresowanie wykonawstwem historycznym skłoniło go do studiowania gry na skrzypcach barokowych w Koninklijk Conservatory w Hadze pod kierunkiem Ryo Terakado, które ukończył w 2010 roku.

Studiował i otrzymywał kursy mistrzowskie u niektórych luminarzy muzyki dawnej, takich jak Enrico Gatti, Hiro Kurosaki, François Fernandez, Elisabeth Walfisch, Mira Glodeanu, Ton Koopman itp.

Grał z takimi zespołami jak La Ritirata, Banchetto Musicale, Baroque Orchestra of the Netherlands oraz jest koncertmistrzem i solistą Contrasto Armónico, z którym nagrał ponad 10 płyt CD. Grał również jako koncertmistrz z solistami Concerto Barocco i Damaszek Barok oraz jest członkiem solistów Capella Enrico Stuart w Rzymie. Grał w jednych z najlepszych sal koncertowych, festiwali, radia i telewizji w Europie, Ameryce i na Bliskim Wschodzie.

Regularnie wykłada na kilku kursach letnich w Czechach, Polsce i Kanadzie oraz był nauczycielem wizytującym w Konserwatorium w Damaszku.

Jest założycielem i dyrektorem artystycznym barokowego zespołu „La Villanesca” oraz dyrygentem „Lausitzer Baroque ensemble”. W 2019 roku zadebiutował jako dyrygent operowy w Polsce i Niemczech, gdzie po raz pierwszy wykonał w czasach nowożytnych melodramat duszpasterski „Giove in Argo” Antonio Lottiego. Wraz ze stowarzyszeniem Ars Augusta eV prowadził dwie klasy mistrzowskie: w 2020 roku masterclass na madrygale włoskim, a w 2021 masterclass na madrygale niemieckim prowadzony przez Heinricha Schütza i Andreasa Hammerschmidta. Projekt został sfinansowany przez Komisarza Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów w Schlesisches Museum zu Görlitz i MBM eV.

W wolnym czasie jest także kompozytorem.