GERHART HAUPTMANN

uroczyste wydarzenie w niemieckich rymach

INTERREG PL-SN 2018 "Gerhart i Carl Hauptmann odkryli na nowo"

 

Projekt na Europejski Rok SHARING HERITAGE 2018

Gerthart Hauptmann, literacka nagroda Nobla 1912  otrzymał zlecenie w 1913 roku, na rok przed wybuchem I wojny światowej, na napisanie sztuki na „Stulecie” w 1913 roku w wybudowanej w tym celu Hali Stulecia. Razem z luminarzami berlińskiego życia teatralnego Maxem Reinhardtem iz muzyką Inara Nielsona, z muzyką organową i chóralną oraz setkami statystów, Gerhart Hauptmann skomponował niezwykły spektakl ostrzegający przed wojną.

„Festiwal w niemieckich ramach” to alegoria w stylu starożytnego greckiego festiwalu o wojnach napoleońskich.

Projekt dał nam możliwość przetłumaczenia utworu na język polski, wydania książki w dwóch językach (AD REM Verlag), przećwiczenia tekstów w warsztacie z laikami, ale także z zawodowymi aktorami (Manuel Moritz i Jagoda Siegien) i wreszcie w muzeum Gerhart-Hauptmann-Haus w Hirschbergu.

Jednocześnie po raz pierwszy dotknęliśmy poezji brata Gerharta, Carla Hauptmanna, zwłaszcza w oprawie wierszy kompozytorki Anny Teichmüller. Pieśni te po raz pierwszy zaśpiewano na koncercie w Muzeum Carl-und-Gerhart-Hauptmann-Haus w Schreiberhau.

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach mikroprojektu INTERREG Polska-Saschsen.

SPONSORZY
euroregion-neisse-nisa-nysa.jpg.png
plsn-de-rgb.jpg