TOANTE

JAKUB BORGIEL

BARYTON

Jakub Borgiel (ur. 1999) - student I roku studiów magisterskich Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w 2018 roku ukończył katowickie Liceum Muzyczne na gitarę klasyczną.

Na akademii w Katowicach śpiewał partię Eneasa w „Dido i Eneaszu” Henry'ego Purcella, a w Operze Śląskiej w Katowicach partię Bartłomieja w „Verbum Nobile” Stanisława Moniuszki, z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej wystąpił w wykonaniu koncertowym „Hagith” Karola Szymanowskiego w roli arcykapłana.

Konkursy: III nagroda na ogólnopolskim konkursie wokalnym „Krystyna Jamroz” (Kielce, 2020), III nagroda na VII Międzyuczelnianym Konkursie Kameralnym na duety instrumentalne i wokalne (Warszawa, 2021)

II nagroda na XXII. Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Imricha Godina

(Wrable, Słowacja, 2021)