PROJEKTY

Projekty stowarzyszenia rozwijają się na trzech osiach:

+ Badania i ponowne odkrycie zapomnianego, ale bogatego i ważnego dziedzictwa kulturowego regionu (Saksonia, Czechy, Śląsk), a zwłaszcza zaniedbanego dziedzictwa epoki baroku w Saksonii oraz zapomnianego śląskiego dziedzictwa sprzed 1945 roku. Takie akcje także obejmują ratowanie i renowację zabytków ale więcej publikację tekstów, broszur, dokumentację za pomocą nagrań dźwiękowych i wideo, digitalizację i edycję partytur oraz ich drukowanie.

Należą do nich projekty ponownego odkrycia twórczości Bolka von Hochberga , Anny Teichmüller , Maxa Marschalka , Andreasa Hammerschmidta, Constantina Dedekinda i Martina Opitza , Antonio Lottiego w Dreźnie i Antonio Bioniego we Wrocławiu . Kolejny projekt stowarzyszenia poświęcony jest kompozytorom wrocławskim w latach 1850-1945 . W 2022 roku przewodnicząca stowarzyszenia bada kompozytora Johanna Christopha Richtera (Drezno, 1700-1785) i wykonuje sceny z jego opery „Il re pastore”.

 

+ Promuj artystów i odkrywaj talenty.

W każdym człowieku drzemie szczególny talent. Rozkwit umiejętności i talentów przynosi kreatywność, szczęście, a tym samym promuje region z problemami strukturalnymi. Promocja talentów skierowana jest przede wszystkim do profesjonalnych artystów, którzy oferują im scenę do pokazania swojego talentu, ale także do amatorów, gdzie dajemy im możliwość pracy nad swoimi talentami i spotkania profesjonalistów.

Obejmuje to wydarzenia w Augusta Kultursalon , Goßwitz Manor House, Muzeum Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Schreiberhau oraz w OP ENHEIM we Wrocławiu.

Tu należy Academia Ars Augusta z warsztatami „Madrygały włoskie” (2019), „Apollo śląskie” (2021), a także wydarzenia operowe „Giove in Argo” (2019, 2020) i „Issipile” (2021) z młodymi artyści .

Obejmuje to również projekt INTERREG „Konkurs poetycki i malarski ” dla dzieci (2021), w ramach którego odbyły się warsztaty śpiewu pieśni dla bardzo młodych śpiewaków.

 

+ Projektować i tworzyć innowacyjne pomysły na przyszłość , oparte na inspiracji muzyką klasyczną i sztuką przeszłości.

Należą do nich koncert międzynarodowego konkursu piosenki w Görlitz (w przyszłości w ratuszu), koncepcja PROJEKTU INTERREG 2021 „Wspólnie przeżyjcie romantyzm gór”,

Obejmuje to również digitalizację materiału muzycznego i bazy danych „Song of Hellas”.