Dziedzictwo europejskie

PIEŚŃ HELLAS

Projekt w ramach  Patronat i sponsorowany przez  komisja  „Grecja 2021 – 200 lat po rewolucji”.

Znaczenie i wpływ dziedzictwa greckiego w historii Europy jest niezaprzeczalny. Najważniejszy jest jednak wpływ ideałów greckich na sztukę, myśl i architekturę europejską. Grecka mitologia, filozofia i ideały, takie jak demokracja, inspirowały europejski humanizm, okresy renesansu i oświecenia, klasycyzmu, a także romantyzmu.

Wielu było artystów, którzy „śpiewali” o Hellasie w literaturze, malarstwie czy rzeźbie: od Goethego, Schillera, Hölderlina czy Hugo, Percy Shelleya czy Lorda Byrona, Delacroix, Géricault, Canovę i innych.

Przede wszystkim jednak muzycy oddali hołd krainie Orfeusza, Safony i Apollosa.

SONG OF HELLAS to projekt, który powstał w 2021 roku, mając świadomość, że europejski filhellenizm w sztuce odegrał ważną rolę w wyzwoleniu Grecji. Wiersze i pieśni greckie odegrały ogromną rolę, zwłaszcza w niemieckojęzycznym ale też polskojęzycznym regionie w czasach romantyzmu, nie tylko w inspirowaniu wielu młodych ludzi do aktywnego udziału w walce z Osmanami, ale przede wszystkim w inspirowaniu rządzących o wsparcie małych ludzi walczących o ich wolność

W zbiorze pieśni Hellady szczególne znaczenie ma Franz Schubert. Napisał ponad 30 pieśni o mitologii greckiej: wiersze Goethego i Schillera, ale także Johanna Mayrhofera i innych.

Na osobnej stronie www.songofhellas.org zbieramy wszystkie utwory napisane od 1800 roku, inspirowane kulturą i ideałami greckimi. Oprócz Schuberta, Brahmsa, Wolfa, Hochberga jest wśród nich wielu francuskich kompozytorów, takich jak Debussy, Hahn i Ravel, a także Felix Nowowiejski. Wolfgang Rihm i kanadyjska kompozytorka Jean Coulthard.

Większość artystów występujących w projekcie to wyselekcjonowani uczestnicy I Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „Bolko von Hochberg”.

Projekt sfinansował Komitet Grece2021 – 200 lat po rewolucji.