Pierwszy polsko-niemiecki konkurs poezji i malarstwa „Zainspirowani wspólnym dziedzictwem”

 

WARUNKI KONKURSU

 

 

 

I. Organizator

1. Miejskie muzeum zabawek z kolekcji  Henryka Tomaszewskiego,

ul.Kolejowa 3, 58-540 Karpacz

2. Stowarzyszenie Ars Augusta, Augustastr. 6, 02826 Görlitz

 

 

II Cele konkursu

Nadrzędnym celem projektu jest intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy obywateli i instytucji na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego.  

 

1. Celem niemiecko-polskiego konkursu jest wspieranie wychowania dzieci o europejskim poczuciu wspólnoty, zapoznanie ich z kulturą i sztuką, rozwijanie zainteresowania historią Karkonoszy, twórczego myślenia i umiejętności artystycznych.  

 

III. Zasady konkurencji

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z powiatu zgorzeleckiego, lubańskiego, lwówka śląskiego, karkonoskiego i miasta Jelenia Góra  jak

adresowany do studentów z powiatów Görlitz, Zittau, Bautzen i Löbau w Niemczech.

Zawody odbywają się w dwóch grupach wiekowych:

dla dzieci polskich i niemieckich: 11-12 lat, 13-14 lat.

 

2. Uczestnicy mogą wybrać, czy chcą stworzyć obraz, czy wiersz.

 

Twórczość literacka inspirowana jest malarstwem Teresy Kępowicz. Obraz inspirowany wierszami poetki Anny Pilich. Prace obu artystów można znaleźć w katalogu wystawy, który publikowany jest na stronie internetowej muzeum www.muzeumzabawek.pl.

Ponadto prace będą udostępniane od 15 maja do 31 sierpnia 2021 r. w siedzibie organizatora w ramach wystawy „Dziedzictwo Budnika – Testament kamieni”.

 

3. Obrazy:

- w dowolnym formacie, który nie przekracza DIN A3;

- dozwolona jest dowolna technika (malarstwo, rysunek);

 

4. Dzieła literackie

-  wiersz lub proza (np. opis, narracja, legenda, bajka);

- dzieło literackie maksymalnie dwie strony DIN A4, wielkość czcionki 12;

 

5. Obrazy można zeskanować lub wykonać zdjęcie pracy.

Podczas nagrywania pracy należy zadbać o to, aby fotografowana praca była równomiernie oświetlona, aby obraz był maksymalnie wypełniony fotografowaną pracą oraz aby obiektyw był ustawiony pionowo w stosunku do fotografowanej pracy. Akceptowany format pliku: jpg, pdf.

 

6. Utwory literackie należy nadsyłać pocztą elektroniczną lub jako załącznik do wiadomości e-mail (w edytorze tekstu).

 

7. Szkoła prześle prace konkursowe wraz z formularzem rejestracyjnym (załącznik nr 1) do 31 lipca 2021 r. na adres: muzeum.zabawki@gmail.com

 

8. Prace oceni jury powołane przez organizatora. Organizator poinformuje o wynikach konkursu drogą mailową.  

 

9. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a ich prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Niemczech w okresie październik - listopad 2021.  

 

 

IV.Uwagi organizatora  

 

1. Praca musi pochodzić od autora (kompilacje nie są brane pod uwagę).  

 

2. Uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac konkursowych.

 

3. Nadesłane drogą elektroniczną prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich bezpłatnego eksponowania i powielania.  

 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, o czym osoby poszkodowane zostaną poinformowane drogą mailową.

 

 

V. Nagrody i ogłoszenie wyników konkursu

 

1. Laureatów polsko-niemieckiego konkursu poetycko-malarskiego wybiera jury złożone z polskich i niemieckich artystów oraz pracowników kultury. Jury spośród nadesłanych prac konkursowych wybierze 10 prac polskich: 5 obrazów, 5 utworów literackich i 10 prac niemieckich: 5 obrazów i 5 utworów literackich. Ponadto przyznane zostaną dodatkowe nagrody za szczególnie interesujące prace konkursowe.

 

2. Prace konkursowe należy nadsyłać od 15 maja do 31 lipca 2021 roku.

 

3. Decyzja o wynikach konkursu zostanie podjęta 31 sierpnia 2021 r. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami poprzez przesłanie informacji na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Nazwisko i praca zwycięzcy zostaną opublikowane na stronie organizatora.

Organizator prosi finalistów o dostarczenie zwycięskich prac osobiście lub pocztą. Jest to możliwe w dwóch lokalizacjach.  

Polska: Miejskie Muzeum Zabawek z Języka Henryka Tomaszewskiego ul.Kolejowa 3, 58 540 Karpacz (Miejskie Muzeum Zabawek)

Niemcy: Ars Augusta, Augustastr. 6, 02826 Görlitz

 

4. Wręczenie nagród odbędzie się podczas ceremonii otwarcia wystawy w Niemczech na początku października 2021 r.  

 

5. Organizator zapewni transport polskich zwycięzców i ich opiekunów na ceremonię wręczenia nagród w Niemczech.  

 

 

 

 

Jeśli masz dodatkowe pytania, możesz również skontaktować się z Ars-Augusta eV (Eleni Ioannidou): +49 177 4470120 lub arsaugusta@gmail.com.